TecnoSeeds

Maíces

Maíz Blanco
Tesla

• Adaptación: Meseta Central | Trópico | Sub-trópico.

• Buen riego.

• Buen temporal.